WARSZTATY I SZKOLENIA
WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ I I II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Program zajęć skierowany jest do grup przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.


Warsztaty w formie zajęć teatralnych mogą odbywać się cyklicznie i prowadzić do pokazu finalizującego określony etap pracy, lub jednorazowo. W swojej pracy wykorzystuję lalki jako formę rozwijającą wyobraźnię.Zajęcia prowadzę w formie zabaw w czasie których dzieci aktywnie uczestniczą.


Angażuję dzieci również w budowę prostych lalek. Teatr to najlepsza zabawa kształtująca wyobraźnię dziecka. Spotkania teatralne pozytywnie wpływają na zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności manualne i rozwój ogólny oraz przynoszą wiele radości i dobrej zabawy.


Program zajęć:

 • przestrzenie teatralne,
 • zawody związane z pracą w teatrze,
 • praca aktora
 • aktor animator
 • klasyczne techniki animacji
 • rodzaje widowisk teatralnych
 • współczesny teatr: formy i mieszane techniki animacji
 • zadania i ćwiczenia integracyjne
 • zadania rozwijające wyobraźnię
 • animacja przedmiotu - praca w grupach i indywidualna
 • budowa lalki (każdy z uczestników tworzy swoją indywidualną lalkę-pacynkę)

   
TEATR FORUM
WARSZTATY TEATRALNE OPARTE NA METODZIE AUGUSTO BOALA* TEATR FORUM**

Warsztaty dedykowane są dla grup szkolnych ( szkoły podstawowe, gimnazja, licea), grup pracowniczych, grup defaworyzowanych i zagrożonym wykluczeniem. 

 
Warsztat ten adresowany jest do wszystkich zainteresowanych szukaniem nowych rozwiązań poprzez teatr.


W programie:

 • praca z grupą, zabawy i gry integracyjne,
 • debaty nad trudnymi tematami,
 • rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych, grupach,
 • wybór tematów do realizacji spektaklu,
 • pisanie scenariusza, próby do spektaklu,
 • realizacja spektaklu, prezentacja spektaklu.*Teatr Forum - metoda pracy teatralnej, która umożliwia widzom wejście na scenę i zmianę biegu scenicznych wydarzeń i w ten sposób daje szansę poszukiwania nowych rozwiązań prezentowanych problemów. Elementy Teatru Forum często stosowane są także podczas pracy warsztatowej z młodzieżą, grupami defaworyzowanymi czy społecznościami lokalnymi.


**Augusto Boal - brazylijski praktyk dramy i teatru, twórca Teatru Forum i metodyki pracy tą metodą.

WARSZTATY TEATRALNO-TERAPEUTYCZNE METODĄ RAINBOW OF DESIRE
ĆWICZENIA, TECHNIKI I GRY TEATRALNE WYKORZYSTYWANE W CELU IDENTYFIKACJI, ANALIZY A TAKŻE PRACY Z TZW. "WEWNĘTRZNYM UCIŚNIENIEM".

Warsztaty "Rainbow of desire"dotyczą pracy teatralnej i terapeutycznej. To stworzona przez Augusto Boala koncepcja wykorzystania metod teatralnych dla pogłębionej pracy z grupą. Na metodę tą składa się zestaw ćwiczeń, technik i gier teatralnych stosowanych w celu identyfikacji, analizy a także pracy z tzw. "wewnętrznym uciśnieniem".


Warsztat skierowany jest do osób związanych z poniższymi dyscyplinami:

 • praca z grupą
 • edukacja
 • rozwiązywanie konfliktów
 • zdrowie psychiczne i szeroko rozumiany rozwój osobisty
 • budowanie społeczności lokalnych
 • dramaterapia 

Udział w warsztatach umożliwi:

praktyczne zastosowanie zaprezentowanych technik, gier, ćwiczeń w pracy w grupie terapeutycznej i w trakcie pracy nad spektaklem; szkolenie może być także użyteczne dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym (np. chcących odblokować swój potencjał / zrozumieć wewnętrzne bloki).SZKOLENIA DLA BIZNESU
AUTOPREZENTACJA, WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

W programie:

 • siła dobrego przygotowania się,
 • budowanie kontaktu, pierwsze wrażenie, jak zostać zapamiętanym,
 • jak zbudować i wzmocnić własny autorytet,
 • wykorzystanie elementu zaskoczenia, paradoksu, humoru,
 • posługiwanie się narzędziami wspomagającymi przekaz słowny: praca głosem, mimika i gestykulacja,
 • postawa, wygląd
 • przestrzeń,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 Cennik i program jest ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości klienta.